Ubijen na pravdi Boga – kratki film (4:45 min)

Ubijen na pravdi Boga

Ovaj kratki film ima za cilja da ukaže na diskriminaciju djece koja je prisutna u prosvjeti na određenim djelovima Bosne i Hercegovine. Djeca iz Konjević Polja, kao i sa prostora cijele BiH imaju pravo da uče svoj jezik , kulturu, kao i autentičnu historiju, jer to spada u domen osnovnih ljudskih prava.

Problem Konjević Polja i Vrbanjaca je problem cijele države, njene budućnosti i svakog roditelja koji svom djetetu želi dobro, Ne budimo ravnodušni , jer ko danas ignoriše diskriminaciju , sutra mu se ona događa…

Pamtimo i opominjimo!