Studenti koji su ostvarili pravo na studij 2014/2015. godine

 

Red

Br.

Ime i prezime

Fakultet i godina studiranja

Mjesto studiranja

Prosjek

ocjena i godina fakulteta

1.     Šejla Botonjić

 Fakultet ekonomije i turizma, marketinško upravljanje , Pula

III godina

       

Pula

 3,68

2.

Amida Nesimi

Integralni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij J. Dobrila Pula,

V. godina

 

Pula

3,62

Studenti koji su ostvarili pravo na stipendije 2014/2015.

ČESTITAMO!