Natječaj za stipendije za 2014./2015. godinu

BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA HRVATSKE
logo2-mali

odricem se jedne kave u korist stipendije studentima!

Ured: Ilica 54, 10000 ZAGREB
tel:01/ 48 19 377; fax:01/ 48 48 201; e-mail: bnzh@zg.ht.hr

OIB 86147923004
M.B. 00852872

IBAN HR4023600001101413989

 

NATJEČAJ ZA STIPENDIJE ZA AKADEMSKU GODINU 2014./2015. godinu

BNZH raspisuje natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2014./2015. studentima Bošnjacima koji žive i studiraju u Republici Hrvatskoj.

Rok za prijavu na natječaj je 3.11.2014. godine.
OBAVEZNA DOKUMENTACIJA: ( POTREBNU DOKUMENTACIJU ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ MOŽETE SKINUTI OVDJE )

1. Popunjen aplikacijski formular Fonda;
2. Zamolba s kratkim životopisom i svojeručnim potpisom;
3. Osobna fotografija ;
4. Potvrda o upisu u narednu akademsku godinu;
– potvrda o upisanim predmetima u ak. god. 2014/15. s brojem ECTS bodova za svaki predmet
– popis svih predmeta iz godine studija u koju su upisani s brojem ECTS bodova za svaki predmet.
5. Potvrdu o uspjehu u prethodnoj akademskoj godini:
– ovjereni ispis ocjena položenih predmeta s brojem ECTS bodova za svaki predmet,
– ovjereni popis svih predmeta iz prethodne godine s brojem ECTS bodova za svaki predmet.
6. Ovjereni ispis ocjena svih položenih predmeta u studiju s brojem ECTS bodova za svaki predmet
7. Osobnu izjavu kućne liste;
8. Osobnu izjavu o neprimanju stipendije od strane drugih ustanova;
9. Potvrdu o primanjima (neku od navedenih):
• potvrdu o visini zadnje plaće roditelja,
• kopiju zadnjeg odreska mirovine,
• potvrdu o nezaposlenosti,
• dokaz o nekom drugom izvoru primanja;
NAPOMENE:
1. Minimalni uvjet je prosjek ocjena u dosadašnjem studiju 3,5
2. Prednost će imati nadareni studenti slabijeg imovinskog stanja
3. Prednost će imati deficitarne struke iz grada odnosno županije iz koje student dolazi
4. Prednost će imati aktivni članovi bošnjačkih asocijacija
5. Odluku o izboru stipendista donijet će komisija koja će se formirati za tu akademsku godinu.

Dokumentaciju za natječaj potrebno je dostaviti u navedenom roku na adresu:
Bošnjačka nacionalna zajednica Hrvatske
10000 ZAGREB, Ilica 54.
Odbor Fonda za stipendiranje BNZH

POTREBNU DOKUMENTACIJU ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ MOŽETE SKINUTI OVDJE