Program zapošljavanja i zadržavanja mladih u BiH

upitnikProgram zapošljavanja i zadržavanja mladih u BiH (YERP) u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice, sektor za iseljeništvo je kreirao online anketu (www.surveymonkey.com/mladi na BiH jezicima, www.surveymonkey.com/bihdiaspora na engleskom jeziku) kojom će se tokom decembra prikupiti stavovi mladih ljudi u dijaspori prema povratku na tržište rada u BiH. Anketa je namjenjena ljudima do 45 godina, onima koji se nalaze u dijaspori i onima koji su se vratili u BiH.

Kako bismo informisali što veći dio populacije u dijaspori, kao i mlade povratnike o istraživanju koje se po prvi put radi u BiH, želimo Vas zamoliti da nam pomognete pri distribuiranju informacije o postojanju ankete.

Rezultati ankete će biti uvršteni u priručnik za povratnike na tržište rada u BiH, te će pomoći mladim ljudima koji se odluče vratiti u BiH da se lakše integrišu na ovo tržište. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, sektor za iseljeništvo želi koristiti rezultate dobivene kroz anketiranje za kreiranje budućih politika za mlade i dijasporu.

Priručnik će biti dostupan na stranici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, sektor za iseljeništvo te na YERP Facebook stranici, Ukoliko budete zainteresovani, rezultate istraživanja ćemo rado podijeliti sa Vama.

Očekujemo da ćemo uz Vašu pomoć doći do rezultata istraživanja interesa mladih ljudi van BiH o uključivanju na tržište rada u BiH.