Muhamed Filipović

Muhamed Filipović (Banja Luka, 3. august 1929) akademik, filozofski pisac, teoretičar, esejist i jedan od najznačajnijih bh. historičara. Jedan je od najpoznatijih bosanskih filozofa današnjice i jedan od najvećih intelektualaca u Južnih Slavena, poznat po svom analitičkom i nepristranom mišljenju.

Diplomirao je na Filozofskom fakultetu, a doktorirao 1960. godine. Član je Akademije nauka BiH. Radio je kao profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Objavio je 14 knjiga, od kojih su neke i prevedene na druge jezike. Najveći broj prevoda doživjela je knjiga “Lenjin – monografija njegove misli”, koja je prevedena na danski, švedski, francuski, bugarski, slovački, italijanski i kineski.