Natječaj za stipendije 2013/2014

 

BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA HRVATSKE

Ured: Ilica 54, 10000 ZAGREB

fax: 4848201, tel: 4819377; e-mail: bnzh@zg.htnet.hr

___________________________________________________

M.B. 00852872   OIB 86147923004   ž.r. 2360000 – 1101413989

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA

BNZH raspisuje natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2013/2014. studentima Bošnjacima koji žive i studiraju u Republici Hrvatskoj.
Rok za prijavu na natječaj je 4.11.2013. godine.

<<PREUZIMITE PRIJAVU OVDJE>>

 

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA:

1. Popunjen aplikacijski formular Fonda;
2. Zamolba s kratkim životopisom i svojeručnim potpisom;
3. Osobna fotografija (2X);
4. Potvrda o upisu u narednu akademsku godinu;
– potvrda o upisanim predmetima u ak. god. 2013/14. s brojem ECTS bodova za svaki predmet
– popis svih predmeta iz godine studija u koju su upisani s brojem ECTS bodova za svaki predmet.
5. Potvrdu o uspjehu u prethodnoj akademskoj godini:
– ovjereni ispis ocjena položenih predmeta s brojem ECTS bodova za svaki predmet,
– ovjereni popis svih predmeta iz prethodne godine s brojem ECTS bodova za svaki predmet.
6. Ovjereni ispis ocjena svih položenih predmeta u studiju s brojem ECTS bodova za svaki predmet
7. Osobnu izjavu kućne liste;
8. Osobnu izjavu o neprimanju stipendije od strane drugih ustanova;
9. Potvrdu o primanjima (neku od navedenih):
• potvrdu o visini zadnje plaće roditelja,
• kopiju zadnjeg odreska mirovine,
• potvrdu o nezaposlenosti,
• dokaz o nekom drugom izvoru primanja;

NAPOMENE:

1. Minimalni uvjet je prosjek ocjena u dosadašnjem studiju 3,5
2. Prednost će imati nadareni studenti slabijeg imovinskog stanja
3. Prednost će imati deficitarne struke iz grada odnosno županije iz koje student dolazi
4. Prednost će imati aktivni članovi bošnjačkih asocijacija
5. Odluku o izboru stipendista donijet će komisija koja će se formirati za tu akademsku godinu.
Dokumentaciju za natječaj potrebno je dostaviti u navedenom roku na adresu:
Bošnjačka nacionalna zajednica Hrvatske
10000 ZAGREB, Ilica 54.   
Odbor Fonda za stipendiranje BNZH

<<PREUZIMITE PRIJAVU OVDJE>>