Natječaj za stipendije Bošnjačke nacionalne zajendice za godinu 2011/2012

 

 

stipendije BNZH

BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA

HRVATSKE

Ured: Ilica 54, 10000 ZAGREB

fax: +38514848201, tel: +38514819377; e-mail: bnzh(at)zg.htnet.hr

OIB 861479004

M.B. 00852872

Fond za stipendiranje BNZHŽ.R.  2360000 – 1101413989

 

DOWNLOAD: PRIJAVNI LIST

NATJEČAJ

BNZH raspisuje natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2011/2012. studentima Bošnjacima koji žive i studiraju u Republici Hrvatskoj.

Rok za prijavu na natječaj je 10. 04. 2012. g.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA:

1. Popunjen aplikacijski formular Fonda;

2. Zamolba s kratkim životopisom i svojeručnim potpisom;

3. Osobna fotografija (2X);

4. Za brucoše kopije sljedećih dokumenata: svjedodžbe od sve četiri godine srednje škole kao i završnog (maturskog ispita), te potvrda ili indeks kao dokaz o upisu na fakultet;

5. Potvrda o upisu u narednu akademsku godinu:

Za studente koji studiraju po novim nastavnim planovima („Bolonja”) potvrda o upisanim predmetima u ak. god. 2011/12. s brojem ECTS bodova za svaki predmet, te popis svih predmeta iz godine studija u koju su upisani s brojem ECTS bodova za svaki predmet,

6. Potvrdu o uspjehu u prethodnoj akademskoj godini:                                                       –    Za studente koji studiraju po novim nastavnim planovima („Bolonja”) ovjereni ispis ocjena položenih predmeta s brojem ECTS bodova za svaki predmet, te ovjereni popis svih predmeta iz prethodne godine s brojem ECTS bodova za svaki predmet,

7. Osobnu izjavu kućne liste;

8. Osobnu izjavu o neprimanju stipendije od strane drugih ustanova;

9. Potvrdu o primanjima (neku od navedenih):

potvrdu o visini zadnje plaće roditelja,

kopiju zadnjeg odreska mirovine,

potvrdu o nezaposlenosti,

dokaz o nekom drugom izvoru primanja;

NAPOMENE:

1. Prednost će imati nadareni studenti slabijeg imovnog stanja.

2. Prednost će imati deficitarne struke iz grada odnosno županije iz koje student dolazi

3. Prednost će imati aktivni članovi bošnjačkih asocijacija

4. Odluku o izboru stipendista donijet će komisija koja će se formirati za tu akademsku godinu.

Dokumentaciju za natječaj potrebno je dostaviti u navedenom roku na adresu:

Bošnjačka nacionalna zajednica Hrvatske

10000 ZAGREB, Ilica 54.

Odbor Fonda za stipendiranje BNZH

 

DOWNLOAD: PRIJAVNI LIST