NATJEČAJ za stipendiju

BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA

HRVATSKE

Ured: Ilica 54, 10000 ZAGREB

fax: 4848201, tel: 4819377; e-mail: bnzh@zg.htnet.hr

             ___________________________________________________

OIB 861479004       M.B. 00852872  Ž.R.  2360000 – 1101413989

Fond za stipendiranje BNZH

 

NATJEČAJ

OVDJE SKINITE  POTREBNE FORMULARE ZA PRIJAVU

BNZH raspisuje natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2009/2010. studentima Bošnjacima koji žive i studiraju u Republici Hrvatskoj.

Rok za prijavu na natječaj je 12. 02. 2010. g.

 

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA:

Popunjen aplikacijski formular Fonda;

Zamolba s kratkim životopisom i svojeručnim potpisom;
Osobna fotografija (2X);
Za brucoše kopije sljedećih dokumenata: svjedodžbe od sve četiri godine srednje škole kao i završnog (maturskog ispita), te potvrda ili indeks kao dokaz o upisu na fakultet;
Potvrda o upisu u narednu akademsku godinu:
–       Za studente koji studiraju po novim nastavnim planovima („Bolonja”) potvrda o upisanim predmetima u ak. god. 2009/10. s brojem ECTS bodova za svaki predmet, te popis svih predmeta iz godine studija u koju su upisani s brojem ECTS bodova za svaki predmet,

Potvrdu o uspjehu u prethodnoj akademskoj godini:

–    Za studente koji studiraju po novim nastavnim planovima („Bolonja”) ovjereni ispis ocjena položenih predmeta s brojem ECTS bodova za svaki predmet, te ovjereni popis svih predmeta iz prethodne godine s brojem ECTS bodova za svaki predmet,
Osobnu izjavu kućne liste;
Osobnu izjavu o neprimanju stipendije od strane drugih ustanova;
Potvrdu o primanjima (neku od navedenih):
·       potvrdu o visini zadnje plaće roditelja,

·       kopiju zadnjeg odreska mirovine,

·       potvrdu o nezaposlenosti,

·       dokaz o nekom drugom izvoru primanja;

 

NAPOMENE:

Prednost će imati nadareni studenti slabijeg imovnog stanja.
Prednost će imati deficitarne struke iz grada odnosno županije iz koje student dolazi
Prednost će imati aktivni članovi bošnjačkih asocijacija
Odluku o izboru stipendista donijet će komisija koja će se formirati za tu akademsku godinu.
Dokumentaciju za natječaj potrebno je dostaviti u navedenom roku na adresu:

Bošnjačka nacionalna zajednica Hrvatske

10000 ZAGREB, Ilica 54.

Odbor Fonda za stipendiranje BNZH

OVDJE SKINITE  POTREBNE FORMULARE ZA PRIJAVU