Studij – islamske financije Sarajevo

Studij islamskih financija u Sarajevu

Poštovani,

 zadovoljstvo nam je obavijestiti vas da je Centar za Islamsku ekonomiju, bankarstvo i finansije Ekonomskog fakulteta u Sarajevu odobrio određeni broj stipendija za studente porijeklom iz Bosne i Hercegovine koji žele upisati Islamic banking master studij u Sarajevu

Studij je organizovan u saradnji sa University of Bolton iz Velike Britanije, te studenti dobijaju BH i englesku diplomu. Predavanja su na engleskom jeziku. Studenti rade obaveznu praksu u BBI banci te pohađaju stručne seminare u BBI akademiji. Studij je prilagođen i za ljude koji rade. Više informacija o studiju možete dobiti u brošuri u prilogu, ili na web adresi www.efsa.unsa.ba/ciebf

 Islamsko bankarstvo je jedan od najbrže rastućih segmenata finansijske industrije na svijetu, te je osjetna jako velika potreba za stručnim kadrovima iz te oblasti. Mi ove godine upisujemo 4. generaciju master studenata na Ekonomskom fakultetu (2. u saradnji sa Boltonom), te već imamo studente iz dijaspore, kao i studenata stranaca (npr. USA). 

 Svi iz Bosne i Hercegovine koji su zainteresovani da ostvare karijeru u oblasti islamskih finansija, imaju mogućnost da upišu Islamic banking master studij u Sarajevu praktično po cijeni koja iznosi jednu petinu cijene za isti takav studij u Velikoj Britaniji.

 

Za sve dodatne informacije budite slobodni da se obratite na ciebf@efsa.unsa.ba ili na telefon ispod +387 33 564 368.

 

Fikret Hadžić, PhD

Rukovodilac Centra

Centre for Islamic Economics, Banking and Finance

University of Sarajevo, School of Economics and Business,

Skenderija 70/II, 71000 Sarajevo

www.efsa.unsa.ba/ciebf

www.facebook.com/CIEBF.Sarajevo