Srećko Aćimović ODBIO da strijelja 500 Srebreničana

Na suđenju Momiru Pelemišu i Slavku Periću, optuženima za genocid u Srebrenici, svjedok Tužilaštva BiH je rekao kako je sredinom jula 1995. godine dobio telegram u kojem je navedeno da on treba “izdvojiti vod vojnika za egzekuciju zarobljenika” koji su bili u školi u Ročevićima (općina Zvornik), te kako je odbio to učiniti.

Srećko Aćimović, nekadašnji komandant Drugog bataljona Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske (VRS), objasnio je da je telegram stigao iz Komande ove brigade, te da su nakon njegovog odbijanja počeli pritisci i prijetnje da to mora učiniti.

Svjedok je kazao da su mu rekli da se radi “o naredbi sa vrha”, iz čega je zaključio da je naređenje stiglo iz Glavnog štaba VRS-a.

“Poslije ponoći me nazvao Drago Nikolić i rekao mi da se ne igram sa tim stvarima i da se to mora izvršiti, te da do sedam sati ujutro obezbijedim jedinicu, to jest, postupim po telegramu. Svađao sam se sa njim, a on je rekao da u slučaju da ne postupim tako, može doći do mog hapšenja”, ispričao je svjedok Aćimović.

Nikolić ga je, kazao je svjedok, ponovo nazvao oko sedam sati ujutro i pitao da li ima spremne vojnike za pogubljenje Srebreničana, na što mu je svjedok odgovorio da “niti ima jedinicu, niti će obezbijediti ljude za tu namjenu jer to smatra neljudskim činom”.

Potom mu je Nikolić rekao da se nađu ispred škole u Ročevićima, ali ga je tu, prema njegovom iskazu, dočekao Vujadin Popović, nekadašnji pomoćnik komandanta za bezbjednost Drinskog korpusa VRS-a. Popović je, kako je kazao svjedok, psovao i rekao mu: “Znaš li ti da su oni zapalili srpska sela u okolini Srebrenice i sve pobili”.

“Odgovorio sam mu da ne može on meni o tome pričati i vratio sam se u komandu bataljona”, prisjetio se svjedok.

Tužilaštvo BiH tereti Pelemiša, bivšeg zamjenika komandanta Prvog bataljona Zvorničke brigade VRS-a, i Perića, bivšeg pomoćnika komandanta za bezbjednost, da su 15. i 16. jula 1995. godine učestvovali u ubistvima oko 1.200 Srebreničana na Vojnoj ekonomiji Branjevo, te za ubistva oko 600 muškaraca u Domu Pilica (opština Zvornik).

Haški sud je 2010. godine osudio Vujadina Popovića na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida u Srebrenici, a Dragu Nikolića, nekadašnjeg načelnika za sigurnost Zvorničke brigade, na 35 godina zatvora.

Svjedok Aćimović je kazao da je u dvorištu škole u Ročevićima vidio nekoliko mrtvih tijela zarobljenih Srebreničana koje su ubili “neuračunljivi” vojnici što su ih čuvali, a koji su tada ranili i jednog mještana.

“Poslije sam saznao da su zarobljenici odvedeni u Kozluk (općina Zvornik), gdje su pogubljeni pored rijeke Drine”, kazao je Aćimović.

Sense-Agency/DEPO PORTAL – BLIN/a.k.