Z A P I S N I K sa Skupštine 17.5.2008

BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA

ZA GRAD ZAGREB I ZAGREBAČKU ŽUPANIJU

Ured: Ilica 54, 10000 ZAGREB

tel: 48 19 377; fax: 48 48 201; e-mail: bnzh@zg.htnet.hr

Predmet: Zagreb, 17.5.2008.

Broj:../08

Z A P I S N I K

sa Skupštine

Bošnjačke nacionalne zajednice za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju (BNZ ZG i ZGŽ)

Temeljem članka 31. Statuta Bošnjačke nacionalne zajednice za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju sazvana je svečana i radna sjednica Skupštine Bošnjačke nacionalne zajednice za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju koja se održala

u subotu, 17.05.2008. s početkom u 11:00 sati u prostorijama BNZ, Zagreb, Ilica 54

Nakon sviranja himni Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, predsjednik BNZ ZG i ZGŽ prof.dr.sc. Sead Berberović pozdravio je prisutne i otvorio Skupštinu. Ustanovio je da Skupštini prisustvuje dovoljan broj delegata (više od 30 propisanih Statutom) tako da Skupština može započeti s radom.

Ad 1) Predsjednik BNZH Sead Berberović predložio je da Skupštinu vodi Radno predsjedništvo u sastavu:

1. Dževad Jogunčić, dipl. inž. – predsjednik

2. prof.dr.sc. Sulejman Čamdžić

3. Azra-Ajša Ruždija, dipl. inž.

Prisutni delegati dizanjem ruku jednoglasno su podržali sastav predloženog Radnog predsjedništva, koje je preuzelo daljnje vođenje Skupštine.

Ad 2) Predsjedavajući Radnog predsjedništva Dž. Jogunčić u ime Radnog predsjedništva se zahvalio na izboru. Predložio je da se usvoji Dnevni red dostavljen u pozivu i da se usvoji Poslovnik o radu Skupštine, podijeljen delegatima Skupštine. Predloženi Dnevni red i Poslovnik o radu Skupštine jednoglasno su usvojeni.

DNEVNI RED

1. Izbor Radnog predsjedništva

2. Usvajanje Dnevnog reda i Poslovnika o radu Skupštine

3. Pozdravni govori gostiju Skupštine

4. Izvještaj o radu Bošnjačke nacionalne zajednice za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju

5. Rasprava o izvještaju o radu i njegovo usvajanje

6. Financijski izvještaj Bošnjačke nacionalne zajednice za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju

7. Rasprava o financijskom izvještaju i njegovo usvajanje

8. Izbor novih članova Izvršnog odbora

9. Izbor novog potpredsjednika

10. Izbor novog člana Nadzornog odbora

11. Izbor novog predsjednika Nadzornog odbora

12. Prijedlog kandidata za Glavni odbor Bošnjačke nacionalne zajednice Hrvatske

Predsjedavajući Dževad Jogunčić predložio je sljedeća radna tijela Skupštine:

Kandidaciona komisija:

1. Mersija Omanović, prof. – predsjednik

2. Suada Banjan, dipl. inž.

3. Smajo Tataragić

Verifikaciona komisija:

1. Nazifa Čamdžić, dipl. oec. – predsjednik

2. Fuad Ahmetspahić, prof.

3. Hatema Idrizović

Zapisničar:

Samir Avdagić

O svim prijedlozima se pojedinačno glasalo i jednoglasno su usvojeni.

Predsjednica Verifikacione komisije Nazifa Čamdžić izvijestila je da Skupštini prisustvuje 38 osoba s pravom glasa te da prema Statutu i Poslovniku o radu Skupština može donositi pravovaljane odluke.

Ad 3) Predsjedavajući Dževad Jogunčić pozdravio je prisutne goste: saborskog zastupnika prof.dr.sc. Šemsu Tankovića, g. Željka Zaninovića iz Ureda Gradonačelnika, članove Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba i g. Petra Jozeljića. Također je prenio pozdrave i želje za uspješan rad Skupštine predsjednika KDBH „Preporod“ mr.sc. Senada Nanića koji zbog službenog otsustvovanja nije mogao sudjelovati u radu Skupštine. Prof.dr.sc. Šemso Tanković, g. Željko Zaninović i g. Petar Jozeljić prigodnim izlaganjima obratili su se Skupštini, zaželjeli uspješan rad Skupštine kao i rad BNZ ZG i ZGŽ.

Ad 4) Izvještaj o radu Bošnjačke nacionalne zajednice za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju za razdoblje od Skupštine 10.6.2006. do danas podnio je predsjednik Sead Berberović. Izvještaj je priložen zapisniku.

Ad 5) U raspravi o izvještaju o radu za riječ se javio g. Hilmo Hairlić. Njegova diskusija nije se odnosila na izvještaj. Predsjedavajući je stavio izvještaj na glasanje. Izvještaj o radu BNZ ZG i ZGŽ usvojen je većinom od 35 glasova, uz 1 glas protiv i 2 suzdržana.

Ad 6) Financijski izvještaj o radu Bošnjačke nacionalne zajednice za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju za razdoblje od Skupštine 10.6.2006. do danas podnio je, temeljem godišnjih financijskih izvještaja Savjetu za nacionalne manjine za 2006. i 2007. godinu, predsjednik Nadzornog odbora Mithat Muzurović, dipl. oec. Izvještaji su priloženi zapisniku.

Ad 7) Za raspravu o financijskom izvještaju nije se nitko javio za riječ. Predsjedavajući je stavio izvještaj na glasanje. Financijski izvještaj BNZ ZG i ZGŽ usvojen je većinom od 37 glasova, uz 1 glas suzdržan.

Ad 8) Predsjedavajući Dževad Jogunčić iznio je prijedlog Izvršnog odbora da se u skladu s člankom 36. stavak 3. Statuta BNZ ZG i ZGŽ razriješe dužnosti četiri člana Izvršnog odbora:

Hilmija Šabić

Sena Kulenović

Remzija Hadžiefendić-Parić

Elvira Tokić

te da se umjesto njih izaberu nova 4 člana.

Za riječ se javila Sena Kulenović iznoseći primjedbu da nije obaviještena o svom razrješenju. S. Berberović je obrazložio da je to prijedlog s posljednje sjednice IO kojoj ona nije prisustvovala.

Predsjedavajući je stavio prijedlog na glasanje. Prijedlog je jednoglasno usvojen

Predsjednica Kandidacione komisije Mersija Omanović dala je prijedlog kandidata za 4 nova člana Izvršnog odbora i pročitala njihove biografije:

1. Mithat Muzurović, dipl. oec.

2. Filip Mursel Begović, student

3. Emir Kazaferović, dipl. defektolog

4. Elma Ramić, studentica.

Predsjedavajući Dž. Jogunčić stavio je pojedinačno prijedloge na glasanje. Svi kandidati su izabrani jednoglasno.

Ad 9) Predsjednica kandidacione komisije M. Omanović iznijela je prijedlog da se za potpredsjednika BNZ ZG i ZGŽ izabere Mithat Muzurović, dipl. oec. Predsjedavajući Dž. Jogunčić stavio je prijedlog na glasanje. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ad 10) Predsjednica kandidacione komisije M. Omanović iznijela je prijedlog da se umjesto dosadašnjeg predsjednika Nadzornog odbora Mithata Muzurovića, dipl. oec. izabere Fehim Arnautović, dipl. inž. kao novi član Nadzornog odbora. Predsjedavajući Dž. Jogunčić stavio je prijedlog na glasanje. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ad 11) Predsjednica kandidacione komisije M. Omanović iznijela je prijedlog da se umjesto dosadašnjeg predsjednika Nadzornog odbora Mithata Muzurovića, dipl. oec. koji je izabran za potpredsjednika BNZ ZG i ZGŽ za predsjednika Nadzornog odbora izabere dosadašnji član Nadzornog odbora Mujaga Mehić, dipl. inž.. Predsjedavajući Dž. Jogunčić stavio je prijedlog na glasanje. Prijedlog je usvojen s 37 glasova za i 1 glasom protiv.

Ad 12) Predsjednik BNZ ZG i ZGŽ S. Berberović dao je obrazloženje da BNZ ZG i ZGŽ predloži Dževada Jogunčića, dipl. inž. za člana Glavnog odbora Bošnjačke nacionalne zajednice Hrvatske. Prijedlog je usvojen s 37 glasova za i 1 protiv. Izbor Dž. Jogunčića za člana GO BNZH obavit će se na Skupštini BNZH.

Pošto je Dnevni red bio iscrpljen, predsjedavajući je u 12:30 zahvalio prisutnima na sudjelovanju u radu Skupštine i zaključio rad Skupštine.

Zapisničar: Predsjedavajući Radnog predsjedništva:

Samir Avdagić Dževad Jogunčić, dipl. inž.

Zapisnik ovjeravaju članovi Radnog predsjedništva:

Prof.dr.sc. Sulejman Čamdžić

Azra-Ajša Ruždija, dipl. inž.