Projekti Vijeća BNM Grada Zagreba

Darivanje bošnjačke novorođene djece

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba, u sklopu svog programa rada, provodi projekt Darivanje bošnjačke novorođene djece s ciljem da se svakom novorođenom bošnjačkom djetetu na području Grada Zagreba poželi dobrodošlica s primjerenim poklonom.

Poklon se sastoji od posebno pripremljene „Bošnjačka radosnica“, knjige uspavanki „San u bešu, uroci pod bešu“ te uporabnih predmeta (dekica, ručnik i posteljina).

Pozivamo roditelje novorođene djece da se za prigodni poklon prijave na tel. 01/631-4109 ili adresu VBNMGZ, Trnjanska 35, 10 000 Zagreb.

Napominjemo da je uz prijavu potrebno dostaviti Izvod iz matice rođenih ili Rodni list.

Dopunska i dodatna nastava

iz matematike, fizike i engleskog jezika

za osnovnu i srednju školu

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba u okviru svog Programa rada za 2016. godinu organizira dopunsku i dodatnu nastavu radi lakšeg svladavanja nastavnog programa iz matematike, fizike i engleskog jezika za osnovnu i srednju školu te pripreme za upis u srednje škole, polaganje ispita državne mature i upis na fakultet.

Nastava se održava prema potrebi i dogovoru s voditeljem projekta Mirzom Mešićem.

Za sve dodatne informacije molimo Vas da se javite u ured Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba, Trnjanska cesta 35, Zagreb, tel. 01 631 41 09 i e-mail: vbnmgz@vbnmgz.hr ili voditelju projekta na broj 099 4184 727.

S radošću očekujemo susret s malim Bošnjacima.

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine

Grada Zagreba