NEKA MOJA SJEĆANJA

Tribinu „Dr. Sulejman Mašović” na kojoj će se promovirati knjiga:

“NEKA MOJA SJEĆANJA”

Rahmetli dr. sc. Sulejmana Čamdžića
u četvrtak, 10.12.2015. u 18:30 sati, Islamski centar Zagreb, Safvet – bega Bašagića 1

Radujemo se Vašem dolasku!
KNJIGA JE TISKANA UZ FINANCIJSKU POTPORU SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE REPUBLIKE HRVATSKE