NACIONALNE MANJINE U ZAGREBU Položaj i perspektive

Nacionalne manjine u HrvatskojBOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA ZA GRAD ZAGREB I ZAGREBAČKU ŽUPANIJU
i
PLEJADA d.o.o. iz Zagreba

sa zadovoljstvom Vas pozivaju na
predstavljanje knjige

autora Dragutina Babića, Filipa Škiljana i Drage Župarić-Iljića

NACIONALNE MANJINE U ZAGREBU
Položaj i perspektive

u srijedu 10. listopada/ oktobra 2012. godine u 19 sati
u dvorani BNZ, Ilica 54

Knjigu će predstaviti

dr. sc. Dino Mujadžević  
dr. sc. Dragutin Babić
Drago Župarić-Iljić  
Ilija Ranić, urednik


PRODAJA KNJIGE PO PROMOTIVNOJ CIJENI

 

Skupina znanstvenika s Instituta za migracije i narodnosti istražila je sve bitne aspekte života i djelovanja nacionalnih manjina u Zagrebu. Uz kratak povijesni pregled, prikazani su organizi-ranost, te obrazovno, kulturno, religijsko i medijsko djelovanje nacionalnih manjina. Analizira se njihov manjinski identitet i percepcija ugroženosti, a posebna se pozornost posvećuje socijalnom kapitalu. Donose se i sažeti životopisi poznatih Zagrepčana – pripadnika nacionalnih manjina. U slučaju devet manjina koje imaju svoja vijeća nacionalnih manjina (Albanci, Crno-gorci, Romi, Bošnjaci, Česi, Mađari, Makedonci, Slovenci i Srbi) provedeno je istraživanje putem fokus grupa, u čijem su radu sudjelovali predstavnici tih manjina. Knjiga sadržava i prikaz i analizu fokus grupa.

Dragutin Babić, sociolog, viši znanstveni suradnik na Institutu za migracije i narodnosti, autor je dvije uspješne knjige Suživot Hrvata i Srba u Slavoniji i Etnonacionalizam i rat u Hrvatskoj.

Filip Škiljan, povjesničar, znanstveni suradnik na Institutu za migracije i narodnosti.

Drago ŽuparićIljić, sociolog, znanstveni novak na Institutu za migracije i narodnosti