Bošnjački glas br.29

Uvodnik ………………………………………………………………………………………3
Riječ, dvije prologa………………………………………………………………….. 4
Pismo redakciji: Stvarajmo Europu dobra!…………………………5
Iz BNZ Zagreb
Sjednica Glavnog odbora BNZH………………………………………….6
Dan državnosti BiH…………………………………………………………………7
Bajramski susret……………………………………………………………………8
Koncert za Dan državnosti BiH…………………………………………..12
“Bosana” na Božićnom sajmu……………………………………………14
Najavljujemo simpozij BNZH………………………………………………15
Iz županijskih BNZH
Festival bošnjačke kulture: Pula, Rovinj, Poreč……………… 16
Dan državnosti na Kvarneru……………………………………………… 18
Proslavljen Dan državnosti u Puli…………………………………….. 18
Humanitarni koncert za poplavljene……………………………….. 19
Sanacija poplavljenih
Maglaj, nakon poplave………………………………………………………..20
Nadmetanje amatera sevdalija
Natjecanje pjevača amatera u pjevanju
sevdalinke u Sisku………………………………………………………………..21
Godišnja smotra manjina Zagreba
Dan nacionalnih manjina na Zrinjevcu……………………………..23
Pravna zaštita
Razgovor s Alenkom Vlahinić, odvjetnicom:
Kako se štite manjinska prava…………………………………………..25
Suradnici nam javljaju
Sarajevo nagradilo posthumno A. Izetbegovića……………29
Simpozij stomatologa privatnika………………………………………31
Tiskan Vodič kroz BiH…………………………………………………………..31
Čiji je kralj Tomislav?……………………………………………………………32
Razgovaramo
O bošnjaštvu s dr. sc. Mirsadom Čaušević……………………..34
Osuda prijedorskog genocida
Prijedorski genocid osudila i Kanadska vlada……………….38
Kultura
J. Imamović i M. Muratović na Ja BiH, Dani b-h filma,
F. Novalić, A. Kovačec, S. Mehmedinović, Dž. Begović,
S. Sabri, N. Vučelj, S. Selmanagić …………………………………… 40
Poetski kutak
Dvoje pjesnika – o ljubavi pjevaju! …………………………………. 58

Poštovani/e čitatelji/ce Bošnjačkog glasa,

Listopadski izbori u Bosni i Hercegovini za koje ste, vjerujem, svi bili zainteresirani i pratili ih, uveli su nas u godinu izbora pred nama, građanima Republike Hrvatske.
Osnovna karakteristika bosanskohercegovačkih izbora je bila prilično očekivana distribucija glasova na vodeće stranke u Bosni i Hercegovini. Očekivano, za članove Predsjedništva Bo- sne i Hercegovine ispred bošnjačkog i hrvatskog naroda iza- brani su Bakir Izetbegović i Dragan Čović. Izborom Čovića ko- načno su zadovoljeni zahtjevi Hrvata da im Bošnjaci ne biraju člana Predsjedništva, kako je to bilo u protekla dva mandata s kandidaturom, pa kasnije i izborom, Željka Komšića – kandi- data SDP-a. Vrlo ozbiljan protukandidat Draganu Čoviću po- kazao se Martin Raguž, što ukazuje da hrvatski glasački kor- pusu BiHnijemonolitan. Značajanuspjehstranke Demokratske fronte koju je, nakon razlaza sa Zlatkom Lagumdžijom, osno- vao Željko Komšić, svakako je nastao na razočaranju lijevih bi- rača u rezultate obnašanja vlasti SDP-a, posebno njegovog predsjednika Zlatka Lagumdžije, ali govori i o popularnosti Željka Komšića u bošnjačkom biračkom tijelu, jer sve analize pokazuju da Bošnjaci čine najveći dio glasača DF-a. Ujedno, to potvrđuje da nisu Bošnjaci u prethodnim izborima glasali za Željka Komšića za člana Predsjedništva prema razrađenom i organiziranom planu, usmjerenom protiv hrvatskog naroda, već se to dogodilo spontano, iz jednostavnog razloga što je dijelu bošnjačkih glasača Komšić bio prihvatljiviji od bošnjač- kih kandidata. Glasove za Parlament BiH, Parlament Federaci- je BiH, te kantonalne skupštine očekivano su uglavnom podi- jelili SDA, SBB, DF i dva HDZ-a. Srpsko glasačko tijelo načinilo je u izborima odmak od SNSD-a i njihovog vođe Milorada Do- dika, pa je tako za člana Predsjedništva izabran Mladen Ivanić iz PDP-a, s malom prednošću pred kandidatkinjom Dodikova SNSD-a Željkom Cvijanović. Osim toga SNSD i Dodik, kao kan- didat za predsjednika RS, pobijedili su vrlo tijesno koaliciju predvođenu SDS-om. Najveći gubitnik izbora je SDP pa je, pod pritiskom članstva, održan izvanredni kongres na kojem je za novog predsjednika izabran Nermin Nikšić, dosadašnji premi- jer Federacije i bliski Lagumdžijin suradnik, pobijedivši “za pr- sa” Selima Bešlagića, rijetkog SDP-ovca iz garniture “starih” istaknutih članova koje je Zlatko Lagumdžija vremenom poči- stio. Što se tiče SDP-a, teško je vjerovati da će, s Nikšićem na čelu, doživjeti potrebnu katarzu. Nove vlasti u BiH očekuje te- žak i mučan posao oko usuglašavanja stavova i činjenju po- maka ka euroatlantskim integracijama, uz očekivanu maksi- malnu angažiranost EU i britansko-njemačke inicijative. Osim ako se Europljani opet ne umore od nas i ponovo dignu ruke. Nadajmo se da se to u novoj konfrontaciji Zapad (Nato) i Rusija neće dogoditi.

Vratimo se u Hrvatsku. Pred nama je godina izbora. Nedav- no su održani izbori u Islamskoj zajednici za predsjednike i čla- nove izvršnih odbora Medžlisa, za članove Sabora Islamske zajednice u Hrvatskoj i predstavnike u Saboru Islamske zajed- nice Bosne i Hercegovine. Uveden je značajan iskorak u demo- kratizaciji izbornog procesa; izbori su provedeni tajnim glasa- njem članova Islamske zajednice, a kandidatske liste su obilovale kvalitetnim kandidatima. Na redu nam je uskoro izbor Predsjednika Republike. Ako ne bude drugog kruga izbora, bit će poznat kad ovo čitate. U kasno proljeće (svibanj/lipanj) slije- de nam izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u lokalnoj (općine i gradovi) i regionalnoj (županije) samoupravi. Krajem naredne godine na redu su parlamentarni izbori, u koji- ma pripadnici nacionalnih manjina mogu, ako žele, glasati za svoga zastupnika u posebnoj izbornoj jedinici. Izbori su vrhu- nac demokracije u višestranačkim društvima. Čini mi se da ih većina u Hrvatskoj ne doživljava na taj način: apstinencija je prevelika, a birači se lako zavaraju lažnim obećanjima i stoga često glasaju emocionalno i prema “umjetničkom” dojmu. Na- dalje, na mnogim izborima, počevši od prvih, u demokratskoj Hrvatskoj se glasalo “protiv” a ne “za”. Stoga apeliram na sve Bošnjake da iziđu na izbore – to je i građanska dužnost, i da od- govorno, promišljeno i racionalno glasaju kako na općim tako i na “manjinskim” izborima. Time utječu na svoju budućnost, najmanje za naredne 4 godine, a nekad rezultati obnašanja vlasti daju znatno dugoročnije efekte – pozitivne ili češće ne- gativne. Nema “popravnog” dok ne prođu sljedeće 4 godine (jer se u pravilu ne dogode prijevremeni izbori).

Inicijativa “U ime obitelji” referendumom o ustavnoj definici- ji braka otvorila je prije godinu dana Pandorinu referendumsku kutiju. Uvjeti za referendum, omekšani zbog bojazni da neće proći referendum o pristupanju Hrvatske EU, očito se neće sko- ro sustavno urediti. Uvijek će opozicija, bez obzira koja bila, biti protiv i braniti “pravo naroda na neposrednu demokraciju” kojim se, relativno lako, može zagorčati život vladajućima. Tako su se, nakon svjetonazorskog referenduma – o braku, prikupljali pot- pisi za referendum o promjeni izbornog zakona – političke na- ravi, pa za čisto ekonomske referendume – protiv tzv. “outso- urcinga” u javnim i državnim službama i protiv “monetizacije auto cesta” (koje jesu “naše” samo nismo još za njih otplatili dugove i ne znamo kako bi). Na ova dva posljednja referendum- ska zahtjeva mogao bi biti jako ponosan “otac samoupravnog socijalizma”, Edvard Kardelj.

Pred nama je nova kalendarska godina. Obično očekuje- mo da će biti bolja, uspješnija, sretnija, bezbrižnija. Pridružu- jem se tim očekivanjima pa vam u ime BNZH i svoje osobno želim puno zdravlja, uspjeha i osobne sreće u nastupajućoj 2015. godini