Bošnjački glas br. 28

Bošnjački glas 28

Bošnjački glas 28

SADRŽAJ

Uvodnik…………………………………………str. 6
Komentar……………………………………….str. 8
Skupštine BNZH:
Zagreb, Istra i Sisak………………………str. 10
Surađivali smo sa Savijetom za
nacionalne manjine RH…………………str. 13
Naš saborski zastupnik…………. …….str. 20
Vijesti iz županija…………………………str. 21
Proslavljen Dan neovisnosti B i H….str. 25
Pred izbore u B i H………………………..str. 28
Tjedan bijelih traka………………………str. 31
Konvoj za Srebrenicu……………………str. 35
Sa poplavljenih područja……………..str. 36
Pišu nam suradnici……………………….str. 41
Naši sugovornici: Indira Kartal………str. 44
Izbori u BKUD “Preporod”……………..str. 46
Izdavački poduhvat:
Dr. E. Ćimić: “Od monologa prema
Dijalogu o Bošnjačkoj sudbini”……..str. 48
Uz 8. ožujka…………………………………str. 52
Kratke vijesti iz BNZH…………………..str. 53
Pregled tribina, koncerata, promocija,
likovnih izložbi…………………………….str. 55
Poetski kutak:
Prof. Nijaz Karić, tajnik NSZSŠH…….str. 63