“Bošnjačka pismohrana” za 2014. svezak 13. br 38-39

“Bošnjačka pismohrana” – časopis za kulturu Bošnjačke nacionalne zajednice Grada Zagreba

  1. 1.    Bosna i Hercegovina i Bošnjaštvo

Prof. dr. Mujo Demirović, Historijsko razumijevanje bošnjaštva u kontekstu popisa stanovništva u BiH u 2013. godini          9

Prof. dr. sc. Edin Mutapčić, Srednjovjekovna Bosna i njen narod                                      33

Prof. dr. sc. Ivan Balta, Bošnjaštvo u Austrougarskoj politici krajem 19. i

početkom 20. vijeka                                                                                                             59

Doc. dr. sc. Dževad Drino, Josip Vrbić – pisac Historije Bosne i Hercegovine i

osnivač “Bošnjačke Demokratske Stranke”                                                                    83

  1. 2.    Popis stanovništva 2011.

Prof. dr. sc. Sead Berberović, Analiza rezultata popisa stanovništva 2011. u

Republici Hrvatskoj prema narodnosti i vjeri                                                                 91

Dr. sc. Nenad Pokos, Dr. sc. Zlatko Hasanbegović, (Tro)jedan narod.

Bošnjaci, Muslimani i Hrvati muslimani u Hrvatskoj u popisima stanovništva

2001. i 2011. godine                                                                                                         109

  1. 3.    Bošnjaci i Islamska zajednica

Prof. dr. sc. Ivan Markešić, sociolog religije, Islamizirana Europa ili

europeizirani Islam? Pogled iz socioreligijske perspektive                                        133

Prof.dr.sc. Enes Karić, Ljudsko lice u izvorima Islama                                                       149

Prof. dr. sc. Ferid Muhić, Kritička analiza ključnih argumenata

ekstremnog anti-islamizma; slučaj Bat Ye’or                                                                 159

Dr. sc. Aziz Hasanović, Utjecaj Islama na oblikovanje Europe                                         171

Mr. sc. hfz. Behija Durmišević, Bošnjačko razumijevanje Islama u XX stoljeću.

Tematizacija pitanja muslimanke u Bosni i Hercegovini tokom XX stoljeća              181

Doc. dr. sc. Nedžad Grabus, Islamski kulturni centri i integracijski procesi

muslimana u europska društva                                                                                        187

Doc. dr. sc. Amir Karić, Neki aspekti političke participacije muslimana u Evropi           197

Sead Muhamedagić, Islam u Austriji                                                                                        201

Dr. sc. Sead Alić, Kako postaviti pitanje?                                                                             207

Prof. dr. sc. Fahira Fejzić Čengić, Medijska pismenost – duhovna uspravnost žene u postmodernim tokovima – komparativni pogled     219

Prof. dr. sc. Adnan Jahić, Bilješke o hafizu Salihu ef. Sivčeviću i njegovom djelovanju u Behram-begovoj medresi u Tuzli         235

  1. 4.    Manjine u Republici Hrvatskoj u kontekstu europskih integracija

Okrugli stol: “Položaj Bošnjaka u Republici Hrvatskoj u kontekstu europskih integracija”                                   249

Prof. dr. sc. Sead Berberović, Bošnjaci u Hrvatskoj – 22 godine kao manjina                   255

Amina Nanić, mag. iur., Ustavnopravni položaj nacionalnih manjina u

Republici Hrvatskoj                                                                                                           259

Dr. sc. Filip Škiljan, Analiza stvarnih dosega u konzumaciji prava nacionalnih

manjina u Republici Hrvatskoj – primjeri iz prakse                                                      295

Dr. sc. Ljiljana Dobrovšak, Manjinske udruge/udruženja na WEB stranicama                313

BoŠnjaČka Pismohrana          5

Nemanja Relić, mag. polit., Povezivanje nacionalnih manjina u svrhu ostvarivanja prava te mogućnosti financiranja projekata nacionalnih manjina

kroz EU fondove                                                                                                                        333

Dr. sc. Vlatka Dugački, Česi u Hrvatskoj u XX. i XXI. stoljeću – sličnosti i razlike                 337

  1. 5.   Bošnjaci znanstvenici

Esad Ćimić – Od monologa prema dijalogu o bošnjačkoj sudbini                                                                357

Dr. sc. Esad Bajtal, Čovjek u procjepu između ateističko-teističkih isključivosti                                                379

Prof. dr. sc. Ivan Markešić, S Ćimićem od Hercegovine preko Bosne do

Hrvatske i natrag                                                                                                                        385

Prof. dr. sc. Mladen Labus, Sociolog religije i humanist Esad Ćimić                                     395

Prof. dr. sc Esad Ćimić, Sudbina i otpori                                                                              409

Mr. sc. Ajka Tiro Srebreniković, Od monologa prema dijalogu o bošnjačkoj sudbini          413

Biografija Esada Ćimića                                                                                                                   417

6. Književni prikazi

Ahmed Muradbegović: ODABRANE DRAME                                                                        425

Mr. sc. Dinko Delić, Nedočitani bosanski pisac                                                                      426

Prof. dr. sc. Shahab Yar Khan, Žena u djelu Williama Shakespearea i sufijskoj literaturi  439

  1. 7.   Likovno stvaralaštvo

Razgovarao: Mladen Bićanić, Intervju: Zlatan Vehabović:

Slika je uvijek proizvod i artefakt ljudske ruke                                                                                   447

Popratni tekstovi – Zlatan Vehabović                                                                                                   467

Životopis: Zlatan Vehabović                                                                                                               483

  1. 8.   Recenzije

Doc. dr. sc. Filip Škiljan, Recenzija časopisa Bošnjačka pismohrana 2014.                             490

Dr. sc. Krešimir Regan, Recenzija časopisa Bošnjačka pismohrana 2014.                         493