Bošnjačka nacionalna zajednica Hrvatske – u kratko

Bošnjačka nacionalna zajednica Hrvatske 

Bošnjačka nacionalna zajednica Hrvatske (BNZH) osnovana je 22.5.1993. godine pod nazivom Nacionalna zajednica Muslimana Hrvatske, a registrirana je kod Ministarstva uprave Republike Hrvatske 21.9.1994. godine. Na drugoj Skupštini održanoj 1997. godine u naziv Zajednice je uključeno nacionalno ime Bošnjak. BNZH, kao temeljna institucija bošnjačkog naroda u Republici Hrvatskoj, ustrojena je kao nevladina, neprofitna udruga u skladu sa Zakonom o udrugama Republike Hrvatske. Bošnjačka nacionalna zajednica u Hrvatskoj nije strogo hijerarhijski ustrojena organizacija već joj je težište djelovanja preko županijskih organizacija i ogranaka. Osnovano je 11 županijskih organizacija u svim županijama u Hrvatskoj u kojima živi brojnije bošnjačko stanovništvo. Županijske organizacije su samostalne u svom radu, a samo se glavne smjernice i prioriteti djelovanja BNZH u cjelini, te ključne aktivnosti zajednički definiraju i kordiniraju. Do 2005. godine kada je osnovana zasebna organizacija BNZ za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, BNZH je jedinstveno djelovala na području Grada Zagreba i Republike Hrvatske.

Temeljni ciljevi BNZ su zaštita, razvijanje i promicanje etničkih, nacionalnih, kulturnih i socijalnih prava i interesa Bošnjaka u Republici Hrvatskoj, razvijanje i podupiranje dobrih odnosa između bošnjačkog i hrvatskog naroda i drugih nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, te suradnja s državnim tijelima, institucijama i udruženjima matične domovine Bosne i Hercegovine. Afirmacija nacionalnih vrijednosti, te zastupljenost Bošnjaka na svim razinama društvenog i političkog života Hrvatske predstavljaju značajne sastavnice djelovanja.Zajednica ispunjava svoje ciljeve kroz različite forme djelovanja: promocije knjiga, tribine, održavanje koncerata i kazališnih predstava, izložbe, organizaciju znanstvenih skupova, kulturne manifestacije s predstavljanjem bošnjačke kulture i tradicije, obilježavanje značajnih datuma iz povijesti i državnih praznika Bosne i Hrercegovine itd. Kroz priopćenja javnosti, izjave za medije i obraćanja državnim tijelima Republike Hrvatske BNZ djeluje na poboljšanju položaja Bošnjaka u Republici Hrvatskoj i zaštiti njihovih individualnih prava i prava nacionalnog kolektiviteta.